Alkohol- och drogpolicy

Viksjö Golfklubb tillämpar SGF:s policy om alkohol i Spel och tävlingshandboken och policy om droger i samma publikation.

Det accepteras inte att en spelare konsumerar alkolholhaltiga drycker under sitt spel eller vid spel på en golfklubbs övningsområde. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under spel på en golfbana. Här gäller samma krav på spelaren som lagstiftningen ställer på bilförare.

Förseelser i strid med SGF:s policy rörande alkohol, dopning och tobak
När en spelare befinner sig på banan, på övningsområdet eller i klubbhusområdet och begår ett brott mot klubbens policy enligt ovan eller mot klubbens ordningsföreskrifter i denna fråga, kan spelaren komma att avvisas från banan, övningsområdet respektive klubbhusområdet och från klubbstyrelsen dessutom ges en skriftlig varning.

Undantag gäller för utrymmen där alkohol, enligt lagstiftning, får säljas och förtäras. Sker incidenten under tävling reglerar tävlingsbestämmelserna påföljden. Enligt Regel 33-7 kan en spelare som gör sig skyldig till ett allvarligt brott mot Etiketten diskvalificeras av tävlingsledningen.


Följande gäller för klubbens serveringstillstånd av starköl, vin och sprit

  • Servering får ske alla dagar kl. 11.00-01.00 i matsalen, glasverandan, uteserveringen, klubbrummet, övervåningen och på balkongen.
  • Konsumtion av alkoholhaltiga drycker, köpta i restaurangen, får ej ske utanför dessa serveringsytor d.v.s. ej på banan, vid tee på hål 10, i omklädningsrummen m.m.
  • Sköts ej detta kan restaurangens serveringstillstånd återkallas.