GEO Certifiering

Golf och miljö är nära sammanlänkade och Viksjö Golfklubb är dedikerade att erbjuda ett ekologiskt rikt, välmående och fantastiskt golflandskap som tillvaratar de unika natur- och kulturtillgångar och minimerar resurskonsumtionen för att säkerställa en positiv miljöpåverkan.

Viksjö Golfklubb är mycket stolta över att inneha sin status som GEO Certified™. Denna prestigefyllda internationella utmärkelse innebär att vi uppfyller omfattande och avancerade hållbarhetskrav och har åtagit oss att kontinuerligt förbättra våra miljöprestanda på områdena landskap & ekosystem, vatten, energi och resurser, produkter och leveranskedjor, miljökvalitet och människor/samhällen.

GEO Certified™ följer en helhetssyn och genomgår en oberoende granskning vart tredje år och transparensen gör den till den mest produktiva och trovärdiga internationella miljöcertifieringen i golf idag.

Om GEO

GEO är den enda internationella icke-vinstdrivande organisation som hjälper golfen nå sin potential som en social, ekonomisk och miljömässig tillgång. Genom partnerskap inom hela golfbranschen för att etablera golfens hållbarhetsagenda och för att inspirera till framsteg ger GEO riktad vägledning och praktiska verktyg inom områdena ledning, utveckling och events. GEO:s certifieringsprogram är den mest produktiva, trovärdiga och omfattande miljömärkning som finns tillgänglig för nya och befintliga golfanläggningar. GEO stöds av ett globalt nätverk av partners, patrons, vetenskapsmän, innovatörer, sponsorer och branschföreträdare. Några av de största organisationerna GEO arbetar med är The European Tour, European Golf Association, EGCOA, WWF, UNEP, the Club Managers Associations of Europe and America och R&A.