Tävlingssektionen

Ledamöter:

Kjell-Owe Wettring, ordförande, ekonomiansvarig
Roland Johansson, vice ordförande, tävlingsledaransvarig
Amelie Engström, Tävlingsledare
Peder Ribbing, tävlingsledare
Göran Wijk, tävlingsledare

Ansvarsområde

  • Planera och genomföra uppskattade tävlingar

Övergripande uppgifter

  • Vid planering och genomförande av tävlingar ska den av styrelsen fastställda tävlingspolicyn följas.
  • Tävlingssektionen ska tillsammans med klubbens administrativa personal, planera och genomföra tävlingar, som inte är kategoritävlingar och som inte genomförs av klubbchefen på uppdrag av styrelsen eller restaurangen.
  • Helgtävlingar ska huvudsakligen vara öppna för alla medlemmar och vissa ska också vara öppna för gäster.
  • Tävlingarna ska vara av varierande och omväxlande slag för att locka till stort deltagande.
  • Sektionen bevakar att resurser långsiktigt finns för tävlingsledning.
  • Via idrottskommittén föreslå styrelsen ett tävlingsprogram för i huvudsak helger.
  • Följa och vid behov meddela riktlinjer för genomförande, av sådan tävlingsverksamhet vid klubben, som faller under sektionernas egna arrangemang.
  • Utforma och vidmakthålla statuter och bestämmelser för helgtävlingar och svara för bemanningsplanering avseende TL under tävlingsåret.
  • Verka för snabbt och säkert spel hos klubbens medlemmar och gäster.