Verkstad/klubbreperationer

I verkstaden kan du få hjälp med att hålla din utrustning i topptrim. Vi utför greppbyten, skaftreparationer, kapning och förlängning av klubbor och ser till att du har rätt loft och lie på dina klubbor. Så tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill ha hjälp med din utrustning. 

Minns du känslan av ett nytt grepp?

Är dina grepp gamla och utslitna kommer du troligen behöva hålla i klubban hårdare än normalt vilket i sin tur leder till att muskler och leder i armarna blir spända och din sving blir sämre. Du tappar helt enkelt kontrollen över golfklubban och både längd och riktning i golfslaget blir sämre.

Har du rätt anpassade grep?
Grepp som inte är anpassade efter din hands storlek kan påverka slagets riktning. Till exempel, har du för tjockt grepp kan bollen ha tendenser att gå till höger. Greppet är viktigare än av du tror och vi har ett bra utbud av greppmodeller från både Golf Pride och Lamkin.

Hur ofta bör jag byta grepp?
Beroende på hur ofta och mycket golf som du spelar så slits greppen olika. Spelar man mycket golf, 2-3 gånger i veckan och tränar en hel del, så bör man byta varje år. Spelar du mindre så räcker det att byta ut dina grepp vart annat år. Är dina grepp relativt nya rekommenderar vi att du tvättar dina grepp med diskmedel för att lösa upp fettet och smutsen som fastnar på.

Vår ambition är att ha dina klubbor klara inom 48 timmar.

Greppriser, greppat och klart

Masters Grepp svarta 80 kr klubban  
Lamkin Crossline 110 kr klubban  
Crossline Midsize 120 kr klubban  
Multi Compound 199 kr klubban  
Super Stroke Puttgrepp 449 kr klubban

 

Vi kan kontrollera Loft & lie

Lie: Det är vinkeln mellan skaftet och underlaget, när bladet är vinkelrätt mot mållinjen.

För att kunna slå ett rakt slag krävs det att bladytan är vinkelrät med mållinjen. Det innebär att om klubbans tå eller häl är lägst kommer bladet att vara öppet eller stängt. Denna effekt ökar eller minskar gradern på loften. Det innebär att på metalwoods och långa järn har det en liten betydelse, på mellanjärn har det större betydelse, och på korta järn och wedgar har det en stor betydelse. Att de klubbor som man ska ha störst precision med är de som ger mest fel riktning är viktigt att ta hänsn till.

Loft: Det är vinkeln mellan skaftet och bladets träffyta.

Loften ska ha jämna intervaller genom ett helt järnset för att man ska få jämna intervaller på slaglängderna. Normalt skiljer det 3-4 grader mellan varje klubbhuvud. Om man har två klubbhuvuden som ligger precis bredvid varandra kommer du att ha två klubbor som går i stort sett lika långt och förmodligen en lucka någon annanstans i setet där det skiljer mycket i längd mellan klubborna. Dagens pitching-wedgar som ingår i seten har normalt 44-48 grader.

En sandwedge ligger på 55-56 grader. Det innebär att det är en lucka på 7-12 grader, vilket innebär att det saknas en klubba mellan pitching-wedge och sand-wedge. Man saknar alltså en klubba där kravet på precision är som störst och även möjligheten att komma nära flaggan är som störst. På drivern och långa järn krävs det viss svinghastighet för att få ut någon effekt av den låga loften, annars blir effekten bara att man slår kortare.