Spel vid frost

Starttider som är bokade innan det att greenerna kan öppnas förfaller , dvs. vi kan inte skjuta starttiderna framåt då detta påverkar alla spelare som bokat tid under dagen. Självklart gör vi vårt yttersta för att hitta en senare starttid för de tider som förfallit, men detta är något vi inte kan garantera. Vill man vara säker att komma ut är det säkrast att boka en tid efter kl. 12.00.

 

Vad gäller när greenerna är stängda för frost?
För att undvika långvariga skador på greenerna stängs banorna vid frost på morgonen. Banpersonalen sätter upp skyltar vid tee på hål 1 och 10 på 18-hålsbanan och vid tee på hål 1 på 9-hålsbanan.

Det är absolut förbjudet att beträda greenerna så länge som skyltarna sitter kvar. Går man på frostvita greener blir det först svarta spår i gräset och därefter dör gräset. Skadorna försvinner inte förrän sent på våren.

Vi hoppas på förståelse och att alla respekterar detta.

Magus Österlund        Urban Nilsson
Klubbchef                 Banchef