Miljögruppen

Ledamöter:
Karin Schmidt, ordförande
Anders Lindberg, vice ordförande
Anders Lindberg, ledamot
Teresia Skönström, ledamot
Ulf Öhman, ledamot
Ove Jönsson, ledamot

Urban Nilsson, adjungerad banchef
Magnus Österlund, adjungerad klubbchef

Övergripande uppgifter

Miljögruppen bevakar klubbens hållbarhetsarbete, inklusive skötsel av natur-och kulturvärden på anläggningen.

  • Bevakar att uppgifter årligen kommer in till internationella miljöcertifieringen enligt GEO. Det handlar både om banans, markens och fastigheternas skötsel, liksom rutiner i verkstad, restaurang, shop och på kansliet. Uppgifterna uppdateras löpande då certifikatet kräver genomgång inför re-certifiering vart tredje år. Gruppen tar även initiativ till ständiga förbättringar v g i klubbens miljö-och hållbarhetsarbete.

  • Miljögruppen bevakar det som händer kring anläggningen, som exempelvis kommunala planer för byggnationer, för att minimera negativa konsekvenser för klubben.

  • Miljögruppen ansvarar för rengöring och byte av fågelholkar, kontroll av insektshotell, liksom utfodring av fåglar i ”fågelrestaurangen” med fröer, talgbollar mm i skogskanten mellan 9/9 och klubbhuset under vintermånaderna.

  • Miljögruppen är delaktig i både bankommitténs och fastighetskommitténs arbete.