Spel- & medlemskommittén

Ledamöter:
Lars Erlandsson, Ordförande
Tomas Olsson
Magnus Österlund, adjungerad, klubbchef