Juniorsektionen

Ledamöter

Magnus Swedblom ordf.
Thomas Ankersjö
Patrik Ericsson
André Horvath
Therese Straka Sjöberg

Per Johansson, tränare, adjungerad
Philip Robinson, tränare, adjungerad
Malin Vingeskog, tränare, adjungerad

Ansvarsområde

  • Juniorsektionen (JS) inom Viksjö Golfklubb (ViGK) ansvarar för att bevaka all juniorverksamhet, 6-21år samt de som vill fortsätta vara aktiva i träning och tävling och är 22-25 år. Sektionen arbetar på ett medvetet sätt för att behålla juniorerna längre i verksamheten vilket inkluderar 22-25-åringar. Juniorverksamheten bedrivs året runt. Juniorsektionen har möte ca. en gång i månaden.
  • Verksamheten skall vara bred och tillgodose alla juniorers behov, både juniorelitspelare och motionärsspelare. Alla juniorer i Viksjö GK skall ges samma möjlighet till att delta i klubbens aktiviteter. Det är JS ansvar att se till att alla juniorer delges aktuell information. Det sociala värdet i juniorverksamheten skall tas om hand och stärkas. Juniorsektionen skall också verka för att juniorer blir ledare/coacher eller funktionärer inom klubben (t.ex. knattecoacher, gruppledare, tävlingsledare, domare eller JS-ledamot).
  • Idén med verksamheten är att kunna vara en idrottare i golf. På ViGK är golf en idrott där vi vill arbeta tillsammans för att skapa en verksamhet med glädje, gemenskap och uppmuntran som leder till utveckling och nya utmaningar. Vår verksamhet utgår från dokumentet Utvecklingstrappan på klubb.
  • Genomförande av denna verksamhetsplan kräver att det finns en juniorsektion, ansvariga tränare och ledare/coacher.