Lokala bestämmelser

För tävlingar som genomförs av Viksjö Golfklubb gäller följande bestämmelser och regler: Regler för golfspel, SGFs Spel- och Tävlingshandbok, SGFs Bestämmelser för lokala regler, Golfvett, RFs stadgar kap 12 Tävlingar samt ViGKs lokala bestämmelser och ordningsregler. Utöver detta gäller särskilda bestämmelser för vissa tävlingar.

ANMÄLAN TILL LOTTAD TÄVLING 
Anmälan till tävling skall normalt göras senast kl. 16.00 torsdagen före lördags- eller söndagstävling respektive senast två dagar före tävling annan dag än lördag eller söndag.
Anmälan till tävling sker i första hand via Min Golf. I andra hand sker anmälan genom direkt kontakt med shopen (vid besök eller per telefon). 

Anmälningsavgift erläggs på tävlingsdagen i samband med uthämtande av scorekort vilket sker i shopen.
Spelare som anmäls till lottad tävling uppförs på startlista vilken liksom resultatlista bl. a. publiceras på golf.se. Med hänvisning till personuppgiftslagen innebär anmälan till sådan tävling medgivande från vederbörande spelare att sådan namnpublicering får ske.

ANMÄLAN TILL TÄVLING MED VALFRI STARTTID
Anmälan till tävling med valfri starttid och medtävlare görs före start genom notering på anmälningslista i shopen i samband med betalning av anmälningsavgift. För att banpersonalen ska hinna med banförberedelser såsom klippning, omkoppning m.m. dessa dagar måste start ske efter kl. 09.00. Anmälan efter shopens stängning gäller ej. 

ANMÄLNINGSAVGIFT 
Vid deltagande i tävling skall anmälningsavgift betalas. (Gäller även samtliga KM.) De sammanlagda anmälningsavgifterna ligger till grund för inköp av tävlingspriser. Spelare som anmält sig till tävling är därför skyldig att betala anmälningsavgift även om vederbörande lämnar återbud efter anmälningstidens utgång.
Anmälningsavgiften återbetalas endast om tävling avbryts av tävlingsledning. 
Medlem som deltar i tävling utanför sin spelkategori betalar gällande greenfee. (Gäller även samtliga KM.)

ANTAL HÅL 
Då inget annat anges spelas tävlingen över 18 hål från följande tees;

Herrar upp till 69 år, gul tee
Herrar 70-79 år, blå tee
Herrar 80 år, röd tee
Juniorer upp till 12 år, röd tee
Damer, röd tee

AVGÖRANDE VID LIKA RESULTAT 
Vid lika resultat i tävling med slagspelsregler tillämpas, då inget annat anges, i första hand handicapmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i sista hand lottning.
Vid lika resultat i scratchspelstävlingar gäller playoff genom sudden death. Detta avgörs genom spel av hålen 1 och 9 tills dess att segraren är korad.

DELTAGARBEGRÄNSNING 
I deltagarbegränsade scratchtävlingar skall spelare med lägst exakt hcp ges förtur till deltagande enl. den s.k handicap-principen.
I deltagarbegränsade handicaptävlingar sker om annat ej anges urval i anmälningsordning.

GÄSTSPELARE 
Tävling är öppen, om annat ej anges, även för gästande spelare med hcp -36 eller lägre om han/hon tillhör annan erkänd golfklubb. Gästande spelare skall före tävlingen utöver anmälningsavgift betala gällande greenfee se denna länk>>>

HANDICAP 
Spelare skall före varje form av tävlingsspel tillse att den exakta handicapen är korrekt förd.
Vid lottad tävling justeras hcp av tävlingsledningen direkt efter avslutad tävling.  Vid tävling med valfri starttid görs justeringen av tävlingsledningen påföljande dags förmiddag.

INSTÄLLD TÄVLING 
Underskrider antalet deltagare (vid partävlingar antal par) i en lottad tävling fyra startande skall tävlingen ställas in. I tävling med valfri starttid ogiltigförklaras tävlingen om antalet spelare blivit färre än fyra och anmälningsavgiften återbetalas.

MATCHTÄVLINGAR 
Matchtävlingar som har dagar mellan tävlingstillfällena måste i tävlingsvillkoren fastställa när omgångarna ska vara färdigspelade, vem av spelarna som har ansvaret för att komma överens när respektive match ska spelas, samt vad som gäller om överenskommelse inte kan träffas. Följande tävlingsvillkor rekommenderas:

  • Spelare som står överst på listan kontaktar motspelaren och föreslår speltillfällen.
  • Om inte resultat registrerats sista dag för aktuell omgång äger tävlingsledningen rätt att lotta matchen utan att tillfråga spelarna.
  • Spelaren som vunnit matchen för in resultatet på matchschemat

PRISER 
Prisutdelningen sker vanligen direkt efter avslutad tävling för respektive tävlingsklass. Priser som ej avhämtas vid prisutdelningen av pristagare eller ombud delas ut till övriga deltagare eller tillfaller klubben. 

RESERVLISTA 
I tävlingar med deltagarbegränsning där maximiantalet uppnåtts upprättas en reservlista. Bortlottade spelare placeras i ordningsföljd genom anmälningsordning alt. exakt hcp-ordning för reservlistan. Vid återbud till deltagarbegränsad tävling skall reserverna tas in i tur och ordning enligt reservlistan.

 

 

SCOREKORT
Normalt utlämnas scorekort i shopen i samband med att anmälningsavgift betalas. Efter tävling lämnas scorekort till tävlingsledare, normalt i tävlingskansliet. Efter tävling med valfri starttid lämnas scorekort till shopen eller i brevinkastet om shopen är stängd.  Detta skall vara gjort senast kl. 08.00 påföljande dag annars diskvalificeras den tävlande. 

STARTTIDER
Startlista införs på golf.se senast kl. 12.00 dagen före tävlingsdagen. Uppgifter om starttid kan även erhållas per tel. 580 313 00.

TÄVLINGSKLASSER 
Tävlingsklass framgår av anmälningslista.

Om antalet spelare är mindre än fyra i en klass sammanslås denna, om inte annat anges, i första hand med klass med närmast lägre nummer och i andra hand med klass med närmast högre nummer. I tävling där spelare med max hcp -54 får delta, skall dessa ges hcp-slag baserade på exakt hcp -36,0.

TÄVLINGSLEDARE 
Tävlingsledare anges som regel på anslag om tävling. Vid tävling med valfri starttid är personal i shopen tävlingsledare. Tävlingsledaren avgör eventuella tvister. Tävlingsledarens beslut är slutgiltigt. Eventuella protester skall omgående inlämnas skriftligt till tävlingsledaren.

UTEBLIVANDE FRÅN TÄVLING
Spelare som uteblir från tävling utan att ha lämnat återbud betalar dubbel anmälningsavgift. Påföljden är avstängning från deltagande i klubbtävlingar under nästkommande två veckor.

ÅTERBUD 
Återbud skall meddelas snarast då spelare finner att han inte kan delta i tävling där han/hon inlottats. Detta sker till shopen, tel. 580 313 00. Spelare är emellertid skyldig att betala anmälningsavgift.

ÅLDERSKLASSER 
Vid klubben tillämpas kalenderårsprincipen. Spelare anses hela året ha den ålder han/hon uppnår under året. Åldersklasserna är:

P/F 13 <= 13 år
P/F 16 <= 16 år
P/F 21 <= 21 år
D 30 >= 30 år
D 40 >= 40 år
D 50 >= 50 år
D 60 >= 60 år
D 70 >= 70 år
H 30 >= 30 år
H 40 >= 40 år
H 50 >= 50 år
H 60 >= 60 år
H 70 >= 70 år
H 80 >= 80 år

ÄNDRINGAR 
Viksjö Golfklubb förbehåller sig rätten att vid behov vidta ändringar i tävlingsprogrammet.

ÖVNINGSOMRÅDE 
Övningsspel på tävlingsdag före tävling enligt slagspelsregler är tillåtet på drivingrange, puttinggreen, närspelsområdet ovanför puttinggreen, övningsgreen nordost om hål 9 och övningsområdet ovan parkeringen.