Bankommittén

Ledamöter:

Per Lundquist, ordförande
Victor Almström, ledamot
Mats Öhman, ledamot
Anders Lindberg, adjungerad, Miljögruppen
Urban Nilsson, adjungerad, banchef

Ansvarsområde

 • I samråd med banchef budgetera och anskaffa fordon, maskiner och annan utrustning för angiven verksamhet.
 • Genomgång av masterplan och löpande revidera den för golfbanorna.
 • Administrativt ansvar för BK:s ekonomi.
 • Ta del av miljögruppens arbete.

Övergripande uppgifter

 • utarbeta och till styrelsen avge budgetförslag för verksamheten inom BK:s ansvarsområde.
 • hålla sig a’jour med maskinparkens kondition och i anslutning till masterplan utarbeta förslag till erforderliga renoveringar och nyanskaffningar i samarbete med banchefen.
 • svara för att banan ständigt är tydligt och korrekt markerad enligt gällande regler.
 • följa de riktlinjer som är beslutade för golfbanorna, banskötsel, drivingrange och närspelsområden.
 • tillsammans med banchefen genomföra städdagar.
 • föra minnesanteckningar vid kommitténs möten.
 • löpande informera medlemmarna om utförda, pågående och förestående arbeten.
 • till styrelsen överlämna förslag till årsberättelse vad gäller bankommitténs verksamhetsområde.