Veteransektionen

Ledamöter

Börje S Lundquist, ordförande
Björn Berntzon
Lars Engström, sekreterare, seriespelsansvarig
Per-Erik Haglund
Margaretha Haglund
Jan Hjertén
Sylva Pålson

Ansvarsområde

 • Tävlingsverksamhet för herrar och blandat herrar/damer som tillhör ålderskategorin 60+

Övergripande uppgifter

 • Lämna förslag till Idrottskommittén (IK) över kommande års 60+tävlingar och utlagda i en tävlingskalender över året
 • Bedriva en sådan verksamhet och anordna tävlingar som är så trevliga och omväxlande att det stimulerar till deltagande
 • Sträva efter att ha ett inom gruppen socialt nätverk, där alla kan känna sig välkomna
 • Bedriva verksamheten så att samarbetet med övriga kommittéer (även de utanför IK) och sektioner sker på bästa möjliga sätt
 • Se till att gruppen får information om aktiviteter för 60+ löpande under året via bl.a. hemsidan


Planerade aktiviteter

 • Planera och genomföra torsdagstävlingar
 • Planera och utföra Matchtävlingen Gundes Cup, 60+.
 • Samordna seriespelet och stötta lagledarna för seriespelslagen H60, H70 och H80.
 • Svara för tävlingsledning för seriespelslagen H60, H70 och H80 när något av våra lag spelar på Viksjö GK.
 • Svara för tävlingsledning för KM D70, H70 och H80
 • Utbyte med Troxhammar GK, TV-pokalen, matchtävling med 22 deltagare herrar/damer 60+.
 • Utbyte med Wäsby GK, VW-pokalen, matchtävling med 28 deltagare herrar/damer 60+.
 • Fortsatt och ev utökat utbyte med andra klubbars sektioner för kategorin 60+.
 • Samordna ev utbildning och träning för kategorin 60+.
 • Utbildning i GIT, nya regler mm för sektionens tävlingsledare