Fastighetskommittén

Ledamöter:

Kenneth Sandin, ordförande
Mats Engren, ledamot
Urban Liljedahl, ledamot

Ansvarsområde

  • Viksjö Golfklubbs samtliga fastigheter
  • Fasta inventarier
  • Lösa inventarier (delvis)
  • Övriga kringytor
  • Infartsvägar
  • Parkeringsytor
  • Informera medlemmar i Viksjö Golfklubb om Fastighetskommitténs verksamhet och planer. 

Övergripande uppgifter

Fastighetskommittén skall tillse att:

  • Medlemmar, anställda, hyresgäster och golfgäster skall känna trivsel och välkomnande vid nyttjandet av Viksjö Golfklubbs fastigheter och utrymmen.