Introduktionskort

Regler för nyttjande av introduktionskort på Viksjö GK

Spel- och tidsbokningsregler är samma som för greenfeegäster med tillägget att du ska ringa och prata klubben för att höra om det ok.
Kortet får utnyttjas vid max 1 tillfälle/år.
Viksjömedlem som innehar något av nedanstående kort får ej utnyttja detta vid spel på Viksjö.

EGA
Nordiskt kort som delas ut av EGA

SGF
Orförande + en förtroendevald i GK/GDF
Av SGF utsedda (guld o silvermärken)
Förbundsdomare och landslag

SGDF
Lovande distriktsjuniorer
Klubbstyrelsekort
Av SGDF utsedda

GAF
Administratör/Tjänsteman med klubbanställning
OBS! Endast aktiva och ej stödjande eller passiva

PGA
Tournament Player
Tränare med klubbanställning
OBS! Endast aktiva och ej stödjande eller passiva

SGA
Banpersonal med klubbanställning.
OBS! Endast aktiva och ej stödjande eller passiva

Spelare med kort kopplade till Bro Hof GC, Brollsta GK, International GC, Kungl. Drottningholms GK, Kungsängens GK och Ullna GC erhåller ingen rabatt och erlägger full greenfee.

OBS! Vid deltagande i tävling eller företagsgolf erläggs greenfee enligt gällande regler.