Avgifter 2022

INTRÄDESAVGIFT  
Senior, 22 år och äldre 1 000 kr
Junior 21 år och yngre 0 kr
   
REVERSLÅN  
30 år och äldre 10 000 kr 10 000 kr
Inbetalning av lånet kan delas upp på tre år mot en kostnad av 200 kr/år.  
 
   
29 år och yngre enl. följande betalningsplan;  
18 år, första inbetalning 2 000 kr
22 år, total inbetalning 4 000 kr
26 år, total inbetalning 7 000 kr
30 år, total inbetalning 10 000 kr
   
   
ÅRSAVGIFTER INKL. MEDLEMS- OCH SPELAVGIFTER  
 
   
MEDLEMMAR UTAN SPELRÄTT (PASSIV)  
Senior, 22 år och äldre 650 kr
Junior, 21 år och yngre 325 kr
   
MEDLEMMAR MED SPELRÄTT (AKTIV)  
SENIOR, 22 ÅR OCH ÄLDRE  
7-dagarsspel 30 år- 8150 kr
7-dagarsspel, 22-29 år 4 750 kr
Vardagsspel 6 450 kr
Spel på 9-hålsbanan 3 050 kr
Greenfeespel 2 100 kr
   
JUNIOR, 21 ÅR OCH YNGRE  
7-dagarsspel 17-21 år 3 600 kr
7-dagarsspel 13-16 år 2 450 kr
7-dagarsspel    -12 år 1 350 kr
Vardagsspel,    -21 år 2 850 kr
Spel på 9-hålsbanan 1 450 kr
Greenfeespel 1 050 kr
   
DEPOSITIONS/STÄDAVGIFT  
Seniorer med spelrätt 300 kr
Juniorer med spelrätt 100 kr
Återfås genom utdelning av värdebevis på motsvarande belopp till deltagare vid en städdag under våren. Värdebevisen kan användas till inköp i golfshopen och restaurangen.