Elitsektionen

Ledamöter:

Per Johansson
Philip Robinson
Malin Vingeskog
Martin Rökke
Magnus Österlund 

Ansvarsområde

  • Elitsektionen (ES) ansvarar för Viksjö GK:s elitverksamhet som innefattar klubbens representationslag för damer och herrar i det nationella seriespelet. Till elitverksamheten sker årligen en uttagning av minst 6 damer och 6 herrar, vilka utgör klubbens elittrupper.

Övergripande uppgifter

  • Elitsektionen ska tillsammans med coacher planera och verka för ett framgångsrikt deltagande i det nationella seriespelet.
  • ES skall verka för att uttagna spelare skall få bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas och prestera maximalt.
  • Verksamheten skall omfatta de elitspelare som visat sig ha en spelnivå som gör dem kvalificerade för deltagande i klubbens representationslag i Seriespelet.
  • Det är den enskildes ambitioner och tävlingsnivå som är avgörande vilket kostnadsbidrag han/hon får. ES skall följa SGF och Riksidrottsförbundets policy för jämställdhet.