Bokningsregler

Bokning av tider kan göras via Min Golf eller per telefon 08-580 313 00.

Viksjömedlem med kategori 7-dagarsspel:

 • Kan boka två starttider, (max en per dag), varav max en helgtid, där Viksjömedlem själv ingår, upp till 14 dagar i förväg. Ny tid kan bokas först när en bokad starttid är utnyttjad d.v.s. efter avslutad runda.
 • Viksjömedlem med spelkategori 7-dagars har rätt att ta med tre (3) gäster vid spel alla dagar.

Viksjömedlem med kategori vardagsspel:

 • Kan boka två vardagstider, (max en per dag), där Viksjömedlem själv ingår, upp till 14 dagar i förväg. Ny tid kan bokas först när en bokad starttid är utnyttjad d.v.s. efter avslutad runda.
 • Viksjömedlem med spelkategori vardags har rätt att ta med tre (3) gäster vid spel helgfri vardag.

Viksjömedlem med kategori greenfeespel:

 • Kan boka starttid sju dagar före spel.

I begreppet "gäst" ingår även Viksjömedlem som startar utanför sin kategoritid som gäst till Viksjömedlem inom kategorin.

Greenfeegäster:

 • Kan boka starttid sju dagar före spel.

Sen avbokning, byte av Golf-ID och "no show"

 • Avbokning ska ske senast 2 timmar innan bokad starttid. Då finns fortfarande tid för annan spelare att boka in sig på den lediga starttiden.
 • En spelare som avbokar senare än 2 timmar innan bokad starttid debiteras en avbokningsavgift på 50 kr.
 • En spelare som uteblir och inte bokat av sin starttid debiteras en "no show"-avgift på 200 kr samt mister sin möjlighet att boka starttider i GIT tills betalning skett.
 • Vid byte av Golf-ID i shopen, eller på telefon inom två timmar innan starttiden debiteras den nya spelaren 200 kr. Är spelaren en greenfeegäst tillkommer det 200 kr på gällande greenfee. Avgiften erläggs i shopen innan spel.
 • Reglerna gäller för både medlem och greenfeegäst.

Spelare tillåts enbart boka en starttid per dag. När man spelat en runda och vill fortsätta går man in till shopen och får en ny tid. Grenfee för ytterligare 18 hål är 50% av gällande priser. Samtliga spelare i bollen skall namnges med namn och golf-ID. Shopen äger rätt att tilldela plats till annan spelare i boll som inte är fylld.