Förklaring EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) och EGA Exakt handicap (EH)

EGA:s handicapsystem syftar till att uppnå en likformig och rättvis handicapsättning i hela Europa som möjliggör för spelare med varierande spelstandard att tävla på lika villkor.

Det finns två olika HCP-statusar EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) och EGA Exakt Handicap (EH).

Läs mer via denna länk>>>