Vinterspel på Viksjö Golfklubb

Följande gäller för spel under vintern 2018-2019

18-hålsbanan

  • Hål 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 och 18 är öppen för spel med vintergreener.
  • Banan är enbart öppen för medlemmar med spelkategori vardagsspel (spel helgfria vardagar) och 7-dagarsspel (spel alla dagar) men stängd för allt greenfeespel.
  • Spel får endast ske i ruff eller från slagmatta på fairway. Slagmattor finns att köpa i kansliet på vardagar.

9-hålsbanan

  • Ambitionen är att hålla 9-hålsbanan öppen året om med sommargreener. När risk finns för långvariga skador på greenerna stängs emellertid banan, se startsidan.
  • Spel får endast ske i ruff eller från slagmatta på fairway. Slagmattor finns att köpa i kansliet på vardagar.
  • Greenfee betalas innan start. När klubbhuset är stängt betalas greenfee via brevinkast på baksidan av klubbhuset. Kontant betalning eller via swish.

Vilka faktorer påverkar om greenerna kan vara öppna eller ej?
Frost, tjällossning, regn/snö, nederbördsmättade greener, temperaturväxlingar och låg/obefintlig tillväxt i gräsplantan är generella faktorer för bedömningen.

Banpersonalens kunskap, erfarenhet och magkänsla skapar tillsammans med de generella faktorerna underlag för att fatta rätt beslut.

För att minimera skadorna på greener och greenområden inför kommande golfsäsong arbetar vi efter ovanstående faktorer och bedömningar.