Lokala regler

Nedan kan du läsa våra lokala regler, godkända 2021-04-11

18-hålsbanan

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

LOKALA REGLER 2021 FÖR VIKSJÖ GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben på 18-hålsbanan såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler anslås.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.     Pliktområden (Regel 17)

a. De röda pliktområdena på vänster sida om hål 15 och 16 som bara är definierade på en sida är oändliga

2.     Greener (Regel 13)

a. Undantag 2 till regel 11.1b gäller UTOM när en boll som spelats från green av MISSTAG träffar:

1. Spelare
2. Klubban som använts av spelaren för att slå slaget eller
3. Ett djur definierat som ett löst naturföremål (tex maskar, insekter eller liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

3.     Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a. Om en spelares boll ligger på banan och inom en klubblängd från det elektriska gränsstaketet får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är en klubblängd från staketet och är på samma avstånd från hålet.

b. Områden identifierade av blå pinnar med grön topp är mark under arbete som är spelförbudzon.

4.     Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a. Mark under arbete

1. Alla områden identifierade av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
4. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1

b. Oflyttbara tillverkade föremål
Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren får också ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.

Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig

 

9-hålsbanan

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

LOKALA REGLER 2021 FÖR VIKSJÖ GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben på 9-hålsbanan såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler anslås.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.     Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Om en boll är i pliktområdet till vänster och bakom hål 2, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, får spelaren som extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen vänster om greenen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
 2. Om en spelares boll ligger på banan och inom en klubblängd från det elektriska gränsstaketet får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är en klubblängd från staketet och är på samma avstånd från hålet.
 3. Områden identifierade av blå pinnar med grön topp är mark under arbete som är spelförbudzon.

2.     Green (Regel 13)

a. Undantag 2 till regel 11.1b gäller UTOM när en boll som spelats från green av MISSTAG träffar:

 1. Spelare
 2. Klubban som använts av spelaren för att slå slaget eller
 3. Ett djur definierat som ett löst naturföremål (tex maskar, insekter eller liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

3.     Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan

a. Mark under arbete

 1. Alla områden identifierade av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 2. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
 4. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1

b. Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren får också ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.

Undantag – Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. Det blir ingen lättnad enligt denna regel om spelaren väljer en spellinje som är uppenbart orimlig