Banskötsel på Viksjö Golfklubb

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för banarbetarna på klubben? Varför måste man dressa och hålpiplufta greenerna? Hur ofta krattas bunkrarna egentligen? Ja, det finns många frågor runt banskötsel och därför tänker vi här lite kort redogöra för några av de olika moment som utförs på anläggningen samt komma med tips på hur du som medlem eller gäst kan hjälpa våra banarbetare som i slutändan kommer att gynna dig själv och din golf. Trevlig läsning!

Klippning samt borttagning av dagg på våra greener

Vid klippning tas en del av plantans gröna celler bort. I dessa celler produceras den energi som plantorna behöver. Det sker genom fotosyntesen där solljus omvandlar vatten och koldioxid till socker. Låg klipphöjd reducerar sockerproduktionen. Det kan leda till energibrist, dålig tillväxt, (speciellt rottillväxt), mera ogräs och sjukdomar. Det är ofta problem med ogräs och sjukdomar i ytterkanten av greenerna. Det kan bero på uttorkning, men oftast är orsaken att plantorna skadas av klippningen. För att minska stressen för greenerna klipper vi greenerna i olika riktningar varje gång samt hoppar över att klippa rundvarvet som vanligtvis avslutar en greens klippning.  Vältning är ett bra hjälpmedel för att förbättra en greens puttningskvalitet och kan ibland vara en ersättning för klippning. Under säsongen vältar vi våra greener i snitt 3 ggr i veckan för att få en jämnare spelyta. Borttagning av dagg kan reducera utveckling och tillväxt av svampsjukdomar. Under perioder när det inte klipps eller vältas (och på fairway när den inte klipps) tar vi bort daggen tidigt på morgonen.

Dressning

Numera jobbar vi med lättare dressar och ofta. Ett tunt sandlager läggs ut på greenerna och jobbas ner i ytan med hjälp av ett nät som dras bakom ett arbetsfordon. Detta görs för att få greenerna jämna men även hårdare i ytan. Detta sker ungefär varannan vecka om vädret tillåter. Optimala förhållanden vid dressning är sol och vind. En dressning inverkar olika på spelet. En blöt dag kan man se att sand fastnar på bollen medan man en torr dag inte påverkas mer än att man ser sanden i ytan. Bollrullen en torr dag blir snabbare efter dress än innan. Ett tips är att torka av bollen före puttning.

Varför luftar vi?

Det enklaste svaret är för att få ner syre och vatten i marken. Det som sker kontinuerligt är vad som kallas kompaktering av våra greener. Många maskiner rullar där och det är där golfarna till slut möts upp och alla går. Därför behöver man komma ner och bryta upp såbädden för att lämna plats åt vatten och syre. I en allt för kompakterad green mår inte gräset bra och risken för filtbildning eller ”thatchbildning” är stor. Filt/thatch är dött organsikt material som bildar ett skikt i greenen. Detta skikt släpper knappt igenom vatten och följderna av för mycket filt/thatch är mjuka greener. Lättaste sättet att se om det förekommer mycket filt/thatch är att man, även om vädret och marken är torr, ser tydliga fotspår efter spelare.

Under hösten 2016 testade vi en ny typ av djupluftningsmaskin som gör minimal åverkan på greenytan. Resultatet var så pass bra att vi bestämde oss för att köpa en. Maskinen är utrustad med tryckluft och tre spjut som går ner mellan 3 och 27 cm i greenbädden och sedan skjuter man ner luft i bädden. Läs mer här >>> http://air2g2.com/

Slutligen har vi djupluftningen som bokstavligt talat bryter upp greenerna. Arbetsdjupet är ungefär 20-30 cm. Den här luftningen har stor inverkan på spelet och tar otroligt lång tid att utföra men är då också den kanske mest värdefulla. Med vältens hjälp minimerar vi luftningens inverkan av greenytan.

Hålpipning är den luftning som gör absolut störst inverkan på spelet. Hålpipning går ut på att byta ut material i greenen. Alltså inte bara att göra hål för luft och vatten utan dessutom ta upp gammalt material och ersätta det med sand.

Bunkrar

Vi har 60 bunkrar på vår anläggning. Sand flyttas och slås ur bunkrarna, framför allt i våra greenbunkrar. Kraftigt regn gör så att sanden flyttar sig. Gräs växer in med otydliga linjer som följd. Ogräs och spår efter djur måste tas om hand, i stort sett varje dag. För att inte glömma att vi krattar alla dessa 60 bunkrar tre till fem gånger i veckan. Det är mycket mer arbete än man tror. Därför önskar vi att alla tar sitt ansvar och krattar efter sig.

Hål & Teemarkeringar

Hål och teemarkeringar flyttas varje dag under högsäsong. Flyttning sker alltid med green- och teekvalité i åtanke. Väntas det regn försöker vi sätta flaggor och teemarkeringar så långt som möjligt från ytor som kan bli blöta.

Gödning

Även här har sättet vi arbetar på förändrats och utvecklats. Förr la vi gödning ganska sällan men i stora givor vilket medförde att greenerna varierade mycket i snabbhet från ena veckan till den andra på grund av den ojämna tillväxten i plantorna. Numera gödslar vi ganska ofta men med små givor vilket gör att tillväxten hålls jämnare över säsong och inte påverkar spelet lika mycket. Detta sker cirka 3 gånger i månaden beroende på väder och årstid. Den enda påverkan på spelet som ni kan märka är att greenerna kan upplevas lite ”kladdiga” direkt efter gödning.

Trädvård

Vi genomför kontinuerlig trädvård med stor försiktighet eftersom det tar lång tid för träden att växa till sig. På vissa delar av banan står det träd som skuggar greenerna. Vi bedriver trädvård runt om och bakom greenerna på vår anläggning. Skälet till detta är att förbättra luftväxlingen som är en viktig del i greenskötseln. I angränsande ytor mot Järfälla- och Stockholms kommun kommer vi efter samråd med skogsförvaltaren utföra gallring.

Vi hoppas att vi bringat lite klarhet i vilka olika skötselmoment som utförs på banan och hur ni kan vara med och förbättra vår bana med små insatser under spelets gång.

 

Urban Nilsson

Banchef

Viksjö Golfklubb