Informationsträff för klubbens veteraner

Anmälan till INFORMATIONSTRÄFF för klubbens veteraner

onsdagen den 24 april kl. 15.00

Varmt välkommen!

Veteransektionen