Veteransektionen

Ledamöter

Börje S Lundquist, ordförande
Björn Berntzon
Lars Engström, sekreterare, seriespelsansvarig
Per-Erik Haglund
Margaretha Haglund
Jan Hjertén
Sylva Pålson
Bill Bergvall
Christer Eriksson

Ansvarsområde

 • Tävlingsverksamhet för herrar och blandat herrar/damer som tillhör ålderskategorin 60+

 

Övergripande uppgifter

 • Lämna förslag till Idrottskommittén (IK) över kommande års 60+tävlingar och utlagda i en tävlingskalender över året
 • Bedriva en sådan verksamhet och anordna tävlingar som är så trevliga och omväxlande att det stimulerar till deltagande
 • Sträva efter att ha ett inom gruppen socialt nätverk, där alla kan känna sig välkomna
 • Bedriva verksamheten så att samarbetet med övriga kommittéer (även de utanför IK) och sektioner sker på bästa möjliga sätt
 • Se till att gruppen får information om aktiviteter för 60+ löpande under året via bl.a. hemsidan

 

Planerade aktiviteter

 • Planera och genomföra torsdagstävlingar 2018
 • Planera och utföra Matchtävlingen Gundes Cup, 60+.
 • Samordna seriespelet och stötta lagledarna för seriespelslagen H60, H70 och H80.
 • Svara för tävlingsledning för seriespelslagen H60, H70 och H80 när något av våra lag spelar på Viksjö GK.
 • Svara för tävlingsledning för KM D70, H60, H70 och H80
 • Utbyte med Troxhammar GK, TV-pokalen, matchtävling med 28 deltagare herrar/damer 60+.
 • Utbyte med Wäsby GK, VW-pokalen, matchtävling med 28 deltagare herrar/damer 60+.
 • Fortsatt och ev utökat utbyte med andra klubbars sektioner för kategorin 60+.
 • Samordna ev utbildning och träning för kategorin 60+.

Åtgärdskalender År 2018

Månad                                 Ansvarig                               Verksamhet

01                                        BL                                       Verksamhetsberättelse för 2017

01                                        BL                                       Kontakt med Troxhammar och Wäsby för att fastställa tävlingsdagar

01                                        BL                                       Förslag till årets tävlingsprogram lämnas till IK

01                                        LE                                       Förslag till antal lag i kategorierna H60, H70 och H80 för seriespel i SGDF                                                                                    lämnas till IK för anmälan senast 15 februari

02                                        Alla                                     Årets första möte i veteransektionen. Övriga möten efter behov

01 – 12                                Alla                                     Löpande information till alla 60+.

03 – 04                                Alla                                     Gå igenom årets tävlingar, fastställa anmälningsavgifter och priser

                                                                                       samt utse tävlingsledning mm.

05 – 09                                Alla                                     Genomföra tävlingar enl. fastställt program

09                                        Alla                                     Analys av årets verksamhet

09                                        Alla                                     Ev rekrytering av nya medlemmar

09 – 10                                BL/Alla          Ta fram verksamhetsplan och budget för 2019

10                                        BL                                       Planeringsmöte med alla sektioner