Morgongolfen

                       MORGONGOLFEN 2017

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som alltid kör vi med lottning för alla deltagare vid morgongolfen.

Lottningen går ut på att öka gemenskapen / så att alla inte sticker så fort som möjligt. Det finns då skäl att stanna kvar ta en öl / dricka kaffe och snacka lite "skit" 
Startavgift / lottningsavgift = 10:- den skall erlägges till tävlingsledaren före lottningen. Vi spelar som vanligt om en 50:- som betalas då vi kommer in = Tävlingsavgift. 
Hela startavgiften lottas ut bland de som är kvar vid prisutdelningen. Lottingen sker genom att alla som är kvar  lägger en boll i tävlingsledarens påse. Hela Lottningsavgiften tillfaller en av de som är kvar (kan även tillfalla någon av pristagarna).