Miljögruppen

Ledamöter:
Karin Schmidt, ordförande
Mårten Wallberg, vice ordförande
Karl Häggblom, sekreterare
Anders Lindberg, ledamot
Urban Nilsson, adjungerad banchef
Göran Näslund, adjungerad klubbchef

Övergripande uppgifter

  • Miljögruppen bevakar klubbens hållbarhetsarbete. Vi samlar in och sammanställer uppgifter till miljöcertifieringen enligt GEO. Det handlar både om banans, markens och fastigheternas skötsel, liksom rutiner i restaurang, shop och på kansliet. Uppgifterna uppdateras löpande då certifikatet kräver genomgång inför re-certifiering vart tredje år. Dokumentationen från detta arbete är ett värdefullt underlag för klubbens beslutsfattare.
  • Miljögruppen är också med och bevakar det som händer kring anläggningen, som exempelvis byggnationen av Växthusvägen, tillsammans med bankommittén, för att minimera negativa konsekvenser för klubben.  
  • Miljögruppen ansvarar för rengöring och byte av fågelholkar liksom utfodring av fåglar i ”fågelrestaurangen” med fröer och talgbollar i träden under vintermånaderna.