Miljögruppen

Ledamöter:
Karin Schmidt, ordförande
Mårten Wallberg, vice ordförande
Karl Häggblom, sekreterare
Anders Lindberg, ledamot
Teresia Skönström
Ulf Öhman
Ove Jönsson

Urban Nilsson, adjungerad banchef
Magnus Österlund, adjungerad klubbchef

Övergripande uppgifter

  • Miljögruppen bevakar klubbens hållbarhetsarbete, inklusive skötsel av natur-och kulturvärden på anläggningen. Vi bevakar att uppgifter årligen kommer in till miljöcertifieringen enligt GEO. Det handlar både om banans, markens och fastigheternas skötsel, liksom rutiner i restaurang, shop och på kansliet. Uppgifterna uppdateras löpande då certifikatet kräver genomgång inför re-certifiering vart tredje år. Vi tar även initiativ till ständiga förbättringar v g miljöarbetet.
  • Miljögruppen är delaktig i bevakningen av det som händer kring anläggningen, som exempelvis byggnationer, tillsammans med bankommittén, för att minimera negativa konsekvenser för klubben.
  • Miljögruppen ansvarar för rengöring och byte av fågelholkar, kontroll av insektshotell, liksom utfodring av fåglar i ”fågelrestaurangen” med fröer och talgbollar i träden under vintermånaderna.