Juniorsektionen

Ledamöter

Charlie Aronsson
Linda Hellsvik
Stina Wallius
Ambulerande, sekreterare
Per Johansson, tränare, adjungerad
Philip Robinson, tränare, adjungerad

Ansvarsområde

  • Juniorsektionen (JS) inom Viksjö Golfklubb (ViGK) ansvarar för att bevaka all juniorverksamhet, 6-21år samt de som vill fortsätta vara aktiva i träning och tävling och är 22-25 år. Sektionen arbetar på ett medvetet sätt för att behålla juniorerna längre i verksamheten vilket inkluderar 22-25-åringar. Juniorverksamheten bedrivs året runt. Juniorsektionen har möte ca. en gång i månaden.
  • Verksamheten skall vara bred och tillgodose alla juniorers behov, både juniorelitspelare och motionärsspelare. Alla juniorer i Viksjö GK skall ges samma möjlighet till att delta i klubbens aktiviteter. Det är JS ansvar att se till att alla juniorer delges aktuell information. Det sociala värdet i juniorverksamheten skall tas om hand och stärkas. Juniorsektionen skall också verka för att juniorer blir ledare/coacher eller funktionärer inom klubben (t.ex. knattecoacher, gruppledare, tävlingsledare, domare eller JS-ledamot).
  • Idén med verksamheten är att kunna vara en idrottare i golf. På ViGK är golf en idrott där vi vill arbeta tillsammans för att skapa en verksamhet med glädje, gemenskap och uppmuntran som leder till utveckling och nya utmaningar. Vår verksamhet utgår från dokumentet Utvecklingstrappan på klubb.
  • Genomförande av denna verksamhetsplan kräver att det finns en juniorsektion, ansvariga tränare och ledare/coacher.

Idén med verksamheten

  • Idén med verksamheten är att juniorerna inom ViGK skall tas om hand på ett sätt som stimulerar till fortsatt deltagande i klubbens verksamhet. De som önskar skall ges möjlighet att utvecklas till skickliga och välutbildade golfspelare. Juniorer som deltar i träningsverksamheten skall få goda kunskaper i golfteknik, golfspelets grunder, fysträning samt utbildning i golfspelets regler och golfvett.
  • Deltagarna skall ges möjlighet till träning och tävling samt kunna få spel- och tävlingserfarenhet under ledning av tränare. Tränarna tillsammans med utvalda kunniga ledare ska informera spelarna och deras föräldrar på olika nivåer om spel- och träningstrappan (på klubben, i distriktet, nationellt och internationellt).
  • JS skall arbeta för att juniorer inom klubben är aktiva i föreningen (som spelare, ledare eller funktionär). JS skall även verka för att fler tävlar både på och utanför klubben.