Idrottskommittén

Ledamöter:
Jan Eriksson, ordförande
Kjell-Owe Wettring, ledamot, ordförande Tävlingssektionen
Marie-Louise Di Schiena, ledamot, ordförande Damsektionen
Lars Erlandsson, ledamot, ordförande Onsdagsligan
Vakant, ledamot, ordförande Juniorsektionen
Börje S Lundquist, ledamot, ordförande Veteransektionen
Vakant, ledamot, ordförande Elitsektionen
Per Johansson, ledamot, idrottsansvarig och tränare
Sten Haglund, ledamot, ansvarig hcp-frågor och regler
Magnus Österlund, adjungerad, klubbchef

Ansvarsområden

Idrottskommittén ska årligen föreslå ett tävlingsprogram för styrelsens godkännande. Detta tävlingsprogram ska vara samordnat med alla sektioner och ha diskuterats i Idrottskommittén med vikt på nytänk för att få fler medlemmar att bli aktiva i tävlingsverksamheten. Kategorisektionerna anordnar tävlingar för sina respektive medlemmar medan Tävlingssektionen anordnar tävlingar som är öppna för alla medlemmar. Förutom detta kan vissa tävlingar anordnas direkt av styrelsen eller restaurangen, i båda fallen via klubbchefen. Tävlingar kan vara öppna för gäster från andra klubbar.

Övergripande uppgifter

 • Tävlingsprogram
 • Serielagsspel där tillhörighet till sektion saknas
 • Gällande tävlingsbestämmelser
 • Regler och lokala regler
 • Handicap
 • Banornas indexering och banmarkeringar
 • Tävlingsledarutveckling och -utbildning samt säkerställa domarkompetens inom klubben
 • Idrottsutveckling
 • Representera Viksjö GK vid sammanträden med tävlingssamordnare i SGDF och andra klubbar
 • Rapportering till och från styrelsen inklusive frågor och förslag från sektionerna

Idrottskommittén delegerar ansvar för följande till sektionerna:

 • Presentera förslag till tävlingar inom respektive sektion/kategori
 • Genomförande av egna tävlingar i tävlingsprogrammet
 • Genomförande av andra aktiviteter än tävlingar