Personal

Kansli
Magnus Österlund, klubbchef/VD
Eva Wijkmark, kanslist


Tränare
Per Johansson, PGA-professional/idrottsansvarig
Philip Robinson, PGA-professional
Sandra Brink, Junioransvarig


Shop/Reception & Drivingrange
Philip Robinson, PGA-professional och receptionist/säljare
Philip Lindsjöö, receptionist/säljare


Banskötsel
Urban Nilsson, banchef
Igge Jönsson, banförman/mekaniker
Markus Hederstedt, banförman
Mats Järnmark, banarbetare
Mikael Tolonen, banarbetare
Henrik Björling, banarbetare
Jan Karlsson, fastighetsskötare


Restaurang
Dan Rosenberg, kökschef
Elin Cederstam Karlström, biträdande restaurangchef
Linn Karlström, servis