Personal

Kansli
Magnus Österlund, klubbchef/VD
Eva Wijkmark, kanslist


Tränare
Per Johansson, PGA-professional och idrottsansvarig
Philip Robinson, PGA-professional
Markus Svahn, juniortränare
Therése Larsson, junioradministratör/juniortränare


Shop/Reception & Drivingrange
Philip Robinson, PGA-professional och receptionist/säljare
Philip Lindsjöö, receptionist/säljare


Banskötsel
Urban Nilsson, banchef
Igge Jönsson, banförman/mekaniker
Markus Hederstedt, banförman
Mats Järnmark, banarbetare
Mikael Tolonen, banarbetare
Henrik Björling, banarbetare
Jan Karlsson, fastighetsskötare


Restaurang
Malin Häll Löfvenius, restaurangchef
Dan Rosenberg, kökschef
Jimmy Magnusson, souschef
Elin Cederstam Karlström, biträdande restaurangchef
Nicole Larsson, serveringspersonal
Karolina Blyberg, serveringspersonal