Personal

Kansli
Magnus Österlund, klubbchef/VD
Eva Wijkmark, kanslist


Tränare
Per Johansson, PGA-professional/idrottsansvarig
Philip Robinson, PGA-professional
Therése Larsson, PGA Qualified trainee/junioransvarig


Shop/Reception & Drivingrange
Philip Robinson, PGA-professional och receptionist/säljare
Philip Lindsjöö, receptionist/säljare


Banskötsel
Urban Nilsson, banchef
Igge Jönsson, banförman/mekaniker
Markus Hederstedt, banförman
Mats Järnmark, banarbetare
Mikael Tolonen, banarbetare
Henrik Björling, banarbetare
Jan Karlsson, fastighetsskötare


Restaurang
Dan Rosenberg, kökschef
Karolina Blyberg, Restaurangchef
Jimmy Magnusson, souschef
Elin Cederstam Karlström, biträdande restaurangchef