Bridge på golfklubben

När nu kvällsmörkret hindrar golfspel börjar vi på nytt med veckovisa bridgekvällar på Viksjö.

Vi spelar måndagar med början den 3 oktober. Vi strävar efter att starta spelandet kl 18.00 och siktar på att sluta senast 22.00. Spelledare är i först hand Sten Haglund eller Roland Johansson.

Deltagande sker till självkostnadspris. D v s vi tar ut avgift för kaffe och bulle och då och då för inköp av kortlekar och annat tillbehör. Däremot delar vi inte ut priser utan spelar ”bara” om äran.

Kallelse till spel mejlas ut av spelledaren för aktuell speldag. För att kunna beräkna åtgången på förtäring önskas en förhandsanmälan före kl 12.00 speldagen genom mejlsvar på kallelsen.

Från nya spelare som vill vara med vill vi ha in en intresseanmälan snarast så att ni kan tas upp på mejllista. Skicka din anmälan till undertecknad med adress sten.haglund39@gmail.com.

Bridge är som bekant i första hand ett parspel. Vill du spela och inte har någon partner anmäl dig ändå så försöker vi att hitta någon i samma situation som vi kan koppla ihop dig med.

Sten Haglund