KM 8 - 11 juli 2021

Klubbmästerskap 2021

2021 års alla kategorier av klubbmästerskap är nu avgjorda. I varmt och soligt väder mellan den 8 - 11 juli spelades detta på en väldigt fin bana. Så här slutade alla klasser.

KM - Damer

1. Rebecca Brink 
2. Karla Lagerström
3. Emma Törnroos

KM - Herrar

1. Philip Robinson
2. Alexander Stern
3. David Wallin

KM - D70

1. Eva Wijkmark
2. Maj - Lis Bergh
3. Siv Huber

KM - H80

1. Kjell Ekström
2. Kjell Havborg
3. Börje S Lundquist

KM - D60

1. Britt-Inger Sohlin
2. Marie Tammerfors
3. Elisabeth Lundvall

KM - H70

1. Lars Engström
2. Tommy Moodh
3. Christer Eriksson

KM - D40

1. Helene Larsson
2. Åsa Liljeblad
3. Anna Löfström

KM - H60

1. Staffan Temrell
2. Pål Jacobson
3. Toni Sohlin

KM - F21

1. Rebecca Brink 
2. Karla Lagerström
3. Emma Törnroos

KM - H50

1. Erik Nilsson
2. Per Isacsson
3. Mats Nordin

KM - H40

1. Kristofer Strid
2. Per Johansson
3. Erik Sköldenberg

KM - H30

1. Philip Robinson
2. Emil Othberg
3. Fredrik Berntzon

KM - P21

1. Robin Ojde
2. Emil Wallinder
3. Oliver Liljeblad

KM - P16

1. Jonathan Hedrén
2. Robin Ojde
3. Alex Lundell

KM - P13

1.Victor Löfström
2. Thodor Kruus
3. Milton Hellman

Vi säger ett sort grattis till alla pristagare. Väldigt bra spelat. Vi vill också rikta ett sort tack till alla deltagare, funktionärer, banpersonal utan Er inget Klubbmästerskap. 

Isället för medaljer i år så fick varje pristagare en fin bagbricka så ser du någon med en sådan kan du säga grattis till bra spel på KM 2021. 

Hoppas vi ses även nästa år. 

Kommentarer