Handicaprevision efter säsongen 2018

Vi är nära årsskiftet 2018-2019 då en ny årlig handicaprevision stundar. Spelare som registrerat färre än 4 ronder under 2018 blir inte föremål för revision utan behåller sin senast noterade handicap som ingångsvärde då det nya spelåret börjar.

För medlemmar som under 2017-2018 registrerat minst åtta resultat, varav minst fyra i år, kommer det ske en revision av handicap. GIT räknar fram ett medianresultat för de noterade ronderna. Detta medianvärde jämförs med ett förväntat värde för spelare på aktuell handicapnivå och är skillnaden 3 poäng eller mer sker en justering av handicap.

Höjningar på högst två slag är automatiserade och sker vid årsskiftet. Handicapkommittén kommer i januari att gå igenom alla höjningar för att kontrollera om det finns skäl att göra ytterligare justering. Sänkningar kommer att hanteras som tidigare, d.v.s. manuellt av handicapkommittén.

Synpunkter på genomförda (och kanske uteblivna) justeringar kan alltid lämnas till kommittén, gärna via e-post, för ytterligare bedömning.

Handicapkommittén

Sten Haglund, mail
Roland Johansson, mail