Mervärdesmedlemskap 2020

Mervärdesmedlemskap för medlemmar i våra klubbar har funnits i åtta år. 2020 erbjuder vi två olika alternativ. Fullbetalande medlem kan uppgradera sitt medlemskap till att gälla spel på de övriga klubbarna under säsongen 2020 enligt följande:

Troxhammar GK spel på Viksjö GK, Mälarö GK Skytteholm spel på Viksjö GK ochViksjö GK spel på Troxhammar GK/Mälarö GK
Small, 5+5 ronder: 2 700 kr (5 st Troxhammar GK - 5 st Mälarö GK) (10 st Viksjö GK)

Målgrupp
Erbjudandet riktar sig enbart till klubbarnas fullbetalande årsmedlemmar (definition, se nedan). 
Troxhammar Golfklubb: Medlem med spel alla dagar alla tider på 18 + 12 hål
Mälarö GK Skytteholm: Medlem med spel alla dagar alla tider på 18 + 9 hål
Viksjö Golfklubb: Medlem med spelkategori 7-dagars

Erbjudande
Mervärdesmedlemskap innehåller följande:
Spel alla dagar i veckan på de övriga klubbarnas 18-hålsbanor under perioden
1 maj – 31 oktober 2020. (Max antal starter per klubb på de andra klubbarna enligt ovan)
Lördag, söndag samt helgdagar erbjuds spel innan kl. 07.00 samt efter kl. 13.00
Under tid då spel tillåts äger Mervärdesmedlemmar samma rätt till bokning av starttider som fullbetalande medlem på de klubbar som inte är din hemmaklubb
Rätt att medtaga upp till tre gäster som erhåller rabatt som ”gäst till medlem”.

Pris
Mervärdesmedlem erlägger tilläggsavgift enligt följande:
Small 2 700 kr (270 kr/rond) • Medium 5 000 kr (250 kr/rond)

Betalning
Avgiften faktureras med förfallodag den 31 maj 2020. Det går även bra att betala mervärdesmedlemskapet i shopen.