Kallelse Höstmöte 2019

Torsdagen den 14 november kl. 19.00 hålls Viksjö Golfklubbs höstmöte i klubbhuset. Kallelsen finner du i bifogad PDF-fil. Möteshandlingar till mötet kommer mailas ut samt publiceras på klubbens hemsida (under medlemssidor) senast en vecka innan mötet.

Varmt välkomna!

Höstmöteshandlingar>>>