Golfklubbens egen honung

Har du sett att det står nio bikupor vid Ektorpet, till höger om nians fairway? 

Det är de lokala biodlarna Kjell och Mari-Ann Andersson, Lovö Honung, som sköter och äger bina.
I höst kommer vi att kunna sälja Viksjö GK:s egen honung i shopen!

Lite fakta om bin

* En kupa bebos av cirka 50.000 bin som sköter sina sysslor och arbetar för sin drottning som lägger 2.000 ägg/dag.

* Bina flyger i en radie av 3 km för att leta pollen och nektar. Det finns gott om det i villaträdgårdarna och fruktträden
i närheten samt alla de träd, slånbär och blommor som växer här på golfbanan. Så nu blir det goda skördar frukt och bär
i trakten eftersom bina pollinerar samtidigt som de samlar pollen!

* Det är drottningens unika doftämnen som visar vägen hem till rätt kupa.

* Bina kommunicerar med varandra via en dans som berättar var det finns gott om blommor.

* Man skördar honung 2-3 ggr/säsong och bygger på kuporna med fler "våningar" så länge som bisamhället växer.

* En kupa kan ge 40-50 kg honung per säsong, om det har varit en riktigt bra sommar kan det bli mer!

* Bina i våra kupor stör inte människor och är avlade på sina lugna egenskaper.

Varför är bin viktiga?

Att bina producerar honung vet alla, men den största betydelsen för oss är att de pollinerar växter så att det blir frukt och bär åt oss och mängder av fåglar och andra djur. Utan bin skulle det bli väldigt tomt i frukt- och grönsaksdisken där vi handlar resultatet av binas gratistjänster åt oss! Cirka en tredjedel av maten vi äter har pollinerats av bin och humlor.