Bunkerrenovering 2023

BAKGRUNDSINFORMATION FRÅN HÖSTMÖTET 2022
För att höja spelupplevelsen kommer vi att genomföra en omfattande renovering av våra bunkrar, enligt det förslag som Johan Benestam presenterat.

Sett till senaste spelsäsongerna så är det tydligt att behovet att renovera våra bunkrar är angeläget. Vi har idag 46 bunkrar på 18 hålsbanan där kvalitet, konstruktion, design och spelupplevelse varierar för mycket och flera har uppnått sin tekniska livslängd.

Planeringsarbetet under 2022 har fokuserats på studiebesök, materialval, genomförandeplanering och förberedande dräneringsarbeten. 

Antalet bunkrar efter renovering blir 43, några av nuvarande bunkrar utgår i sin helhet och ersätts med gräsyta. Total sandyta är idag 5000 m2 och efter renovering ska totalytan bli 2600 m2.

Vår nya bunkersand blir krossad kvartsit som används på många banor redan idag med mycket bra resultat avseende spelbarhet, miljöaspekt och hållbarhet vid olika typer av väderlek.

Utseendet på våra bunkrar kommer att förändras. Där vi idag har design där de flesta greenbunkrar har en platt ingång med en gräskant upp mot greenen. Efter renoveringsarbetet kommer bunkrarna att bli mer uppbyggda och införlivade i själva greenområdet.

Vi kommer använda oss av en design som kallas för sand-face där våra bunkrar med sandkanter blir med synliga på avstånd. Se bilder nedan. Samtliga bunkerbottnar kommer att få Capillary Concrete som lining (bunker botten).

Capillary Concrete, är en patenterad betong speciellt avsedd för bunkerkonstruktion som kan flytta vatten både upp och ner för att reglera fukthalten i intilliggande material, såsom sand eller jord i våra bunkrar. Produkten är utvecklad i Skandinavien och tål även de hårdaste klimaten med svåra frysförhållanden under vintern.

Genom att använda detta material när vi bygger om våra bunkrar så kommer vi att få en bättre spelyta från bunkrarna oavsett väderlek och tidpunkt under säsongen. 

Capillary Concrete

Den traditionella metoden för bunkerkonstruktion har sina brister och kan kräva regelbundna ombyggnader. Den kan leda till att bunkern förlorar sin form och att sanden sjunker ihop på grund av erosionen i botten av bunkern som en följd av regn – trots dränering.  Det ökar frekvensen av underhåll och de kumulativa kostnaderna för bunkerhanteringen.

Kapillärbetong innehåller tillräckligt stora porer i basmaterialet för att möjliggöra fördröjd dränering av överskott av vatten från bunkrarna genom betongen till dräneringen och förhindrar sandmigration i och genom betongen. Polymerer i betongbindemedlet skapar mikroskopiska anslutningar för att möjliggöra att fukt returneras till sanden via kapillärverkan, mot tyngdkraften, uppåt genom betongen under torra perioder. Detta bibehåller sandförhållanden som är idealisk samtidigt som bunkerns livslängd förbättras jämfört med traditionella byggnadsmetoder.

Vid ombyggnaden gick vi grundligt tillväga. Våra entreprenörer grävde ur gammalt material, formade om bunkern och en ny dränering lades i bunkerytan.

Till själva bunkerkanterna användes block av gräs som läggs ned så att vi får en vacker gräskant. Detta material togs på plats. När vi börjar spela på ytorna kommer det att finnas "språngbrädor" utlagda vid varje bunker för att golfarna inte ska behöva gå på den känsliga kanten. Gräskanten kommer att sätta sig så småningom och då kommer anordningen tas bort.

När dräneringen och gräskanten var på plats hälldes ett två tums djupskikt av Capillary Concrete i bunkern och rullades jämnt på bunkerytan. Betongen fick sedan stelna i 12 timmar och inspekterades därefter för kvalitetssäkring. När betongen hade brunnit placerades ett nytt lager av ny sand i bunkern.

Nedan i filmen kan du se hur väl betongen funkar. Denna film är tagen vid hål 15 och vi spolar vatten på betongytan. Inte ens när vi spolar på sluttningen kan vi se något vatten som rinner ner utan allt vatten försvinner in i betongen, otroligt!

Bunkersand

Vi har valt en krossad kvartsitsand som vi har köpt från Dalsland. Vanlig sjösand, som den många köper från Baskarp, är rundslipad. Men den gör att bollen pluggar sig. Bollen ligger ofta kvar i sin egen plugg. Kvartsiten tar emot bollen bättre och dessutom dränerar den bättre i och med att den har kantiga korn. Sedan är den fin, sanden syns men den är inte kritvit utan lite tonad.

Tisdagen den 23 maj var arbetet slutfört och slutbesiktning kunde utföras utav vår Banchef Urban Nilsson och en representant för entreprenören Nelson & Vecchio. Klubben är mycket nöjda med det arbete som företaget har utfört.

Nedan har du ett bildgalleri på ombyggnaden.