Rookie tour

SGDF Rookie Tour, som är steget efter SGDF Mini Tour, är avsedd att ge yngre spelare en möjlighet att spela på andra klubbar och få tävlingserfarenhet, över 18 hål med handicap. Tävlingen är öppen för alla juniorer 21 år eller yngre, och för spelare som är 12 år eller yngre är kravet att ledare skall finnas på tävlingsplatsen under hela tävlingen. Handicapgränsen för deltagande i Rookie Tour är satt till mellan 8,0 och 30,0. 

 

Anmälan: www.golf.se - Min golf - Tävlingsanmälan - Sök klubb - Välj tävling

 


Läs mer om tävlingen på Stockholm Golfdistriktförbunds hemsida, SGDF Rookie Tour