JMI - Junior Masters Invitational

Junior Masters Invitational (JMI) är golftävlingar runt om i landet för Sveriges juniorgolfare, som är mellan 13 och 21 år. Organisationen JMI har sedan starten 1994, helt ideellt organiserat tävlingen. Tävlingarna spelas scratch (utan handicap) i en flickklass och en pojkklass över minst 36 hål och den bästa i flick- respektive pojkklassen erhåller en plats i JMI-finalen som spelas i slutet av varje år. Beroende på antal startande kan även 2:an i respektive klass få en inbjudan till finalen.

I syfte att Sveriges bästa juniorer ska få möta internationellt motstånd på hemmaplan, så är även andra Europeiska länder inbjudna via sina golfförbund. Norge och Danmark är trogna gäster och i år kan de förhoppningsvis få sällskap av ytterliga något land.

 

Läs mer om tävlingarna på deras hemsida>>>