Lägerverksamhet

Här finns information om den lägerverksamhet som erbjuds på klubben.

Alla barn och ungdomar som väljer golf ska få vara med i en verksamhet med GLÄDJE, GEMENSKAP & UPPMUNTRAN genom UTMANING & UTVECKLING 
i en åretruntverksamhet i progression med tränare & ledare i nära samarbete = GLÖD i klubben!