Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar

Vad innebär träningsmedlemskap?
Träningsmedlemskapet berättigar dig endast till att delta i träningar som klubbens juniorverksamhet ansvarar för, till exempel tränar- och ledarledda träningar och spelpass på bana under spelträningstider. Vill du ha fri tillgång till bana så kontaktar du kansliet för att ändra din kategori.

Ledare
Kan jag som inte spelar golf vara ledare?
Självklart! En träning handlar mycket mer om att aktivera barnen och se till så att säkerheten hålls. Golfkunskapen genom teknik och golfövningar får man av de utbildade PGA tränarna på klubben. Att ställa många frågor generar i självreflektion och därmed mer egen utveckling, både på ett personligt plan samt utveckling av sin egna golf. Att bara få svaren är inte alls vidare utvecklande.

Träningsavgift
Kan jag betala för enstaka pass eller variera mellan grupper och dagar eller ta igen för missad träning om jag får förhinder?
Nej, du tränar och betalar för din plats i gruppen då de flesta grupperna redan är fulla.

Kan jag få min träningsavgift reducerad eller återbetald om jag slutar?
Nej, vi betalar endast tillbaka erlagd träningsavgift mot uppvisande av läkarintyg på grund av sjukdom eller skada.

Vad händer om jag inte betalar min juniors tränings- och medlemsavgift?
Träningsavgiften ska vara betald före träningen startar, om den inte är det får junioren inte vara med. Junioren räknas inte som medlem i föreningen och har således inte en medlems rättigheter. Det innebär också att din juniors försäkring inte gäller om något skulle hända på eller i anslutning till träningen.

Medlemskap
Måste junioren vara medlem?
Ja, enligt Riksidrottsförbundets regler är medlemskapet obligatoriskt. Vi söker statligt och kommunalt bidrag för våra aktiviteter och då måste våra juniorer vara medlemmar i enlighet med kommunens och Riksidrottsförbundets regler.

Kan jag ändra mitt träningsmedlemskap till fullvärdigt medlemskap?
Ja men först måste du ställa dig i medlemskön före du har rätt att ändra din spelkategori.

Hur ofta betalas en årsavgift?
Årsavgiften är uppdelad i två delar, ena delen är spelavgift och andra är medlemsavgift.

Övriga frågor
Kan jag anmäla mitt barn fast hen bara är 5 år gammal?
Ja det får du göra om du är med som ledare.

Fler frågor och funderingar?
Ta gärna kontakt med oss genom att skicka ett mail till tranare@viksjogk.se.