Trygg golfmiljö

På Viksjö golfklubb arbetar vi ständigt med att våra barn och ungdomar ska få uppleva en trygg idrott. I en trygg idrottsmiljö förekommer inte mobbning, trakasserier, våld eller liknande. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och delaktiga samt får delta och utvecklas utefter sina egna förutsättningar. Vi arbetar också efter idrottsrörelsens gemensamma grundpelare:

 

- Glädje och gemenskap

- Demokrati och delaktighet

- Allas rätt att vara med

- Rent spel

 

Från och med 1:a januari 2020 tar vi registeruttdrag på alla våra ledare/tränare som på något sätt har med vår barn- och ungdomsverksamhet att göra (enligt barnkonventionen). Vi försöker kontinuerligt utbilda oss och våra ledare vad det innebär att ha en trygg idrottsmiljö och vem man ska kontakta om man upplever eller ser någon annan uppleva något som inte är okej. 

Vi har en tydlig värdegrund som informeras om på vår hemsida och i direktkontakt med föräldrar och ledare. 

 

Kontaktperson på Viksjö GK gällande trygg idrott är Philip Robinson. Om du upplever något eller sett någon annan som blir felbehandlad så tveka inte på att höra av dig till tranare@viksjogk.se.