Golfkul 6-7 år

På Viksjö golfklubb är barn i åldern 6-7 år med i golfkul och här kan du läsa mer om den verksamheten. Varmt välkommen!

Träning Golfkul
Du som är 6-7 år är Golfkulare på Viksjö GK. I Golfkul är leken i centrum!
Golfkul tränar 1 dag i veckan under 1,5 timme v. 19-24 och v. 33-38. Samlingen sker vid röda huset, gamla kiosken, i direkt anslutning till Stora övningsfältet bakom parkeringen.
Utöver ett ordinarie träningspass ingår ett spelpass. Spelpasset är föräldralett och äger rum på 30-banan och 50-banan som finns på stora övningsområdet. 


All träning för Golfkul leds av våra duktiga spelare på klubben som är utbildade och föräldrar. Vi utgår från Golfäventyret och alla Golfkulare i träning får ett golfäventyrethäfte. I Golfkul har vi även Golfäventyret cup som är en leksam form av tävling för barn. 

Alla Golfkulare i träning på Viksjö GK har oavsett medlemskap alltid rätt att spela fritt på vår 30- och 50-bana på stora övningsfältet. Om man vill bygga sina egna finns material till dessa i boden vid stora övningsfältet och kan lånas av föräldrar när ni vill träna med barnen utanför ordinarie träning. Boken Golfäventyret förklarar tydligt hur banan ska ställas upp och även hur enkla övningar kan genomföras. 


Vill du hjälpa till och vara ledare? Klicka Här>>>


MEDLEMSKAP I GOLFKLUBBEN
Alla Golfkulare i träning kommer att ha ett träningsmedlemskap i Viksjö GK som ger rätt till att spela 30-banan och 50-banan när som helst. 

 

Varmt välkomna till träning med glädje, gemenskap & uppmuntran!