Styrelse

STYRELSE JÄRFÄLLA GOLFKLUBB
Per Lundquist, Ordförande
Martin Rökke, Vice ordförande
Bengt Harju, Ledamot
Börje Beronius, Styrelsesuppleant
Magnus Österlund, Adjungerad

REVISORER
Pija Sandell Lindström, Revisor
Christina Alverin-Gillmo, Revisor
Philip Lindsjöö, Revisorsuppleant

VALBEREDNING
Sven Holmberg, Ordförande
Bengt Biderstrand, Ledamot
Bengt Harju, Styrelsens representant