Golfens Ledarutbildning 1 Praktik

Säkert är att barn framför allt idrottar för att det är roligt! Här får de vara aktiva, vara i centrum, testa nya saker, vara med kompisar och göra egna framsteg. Med Golfens Ledarutbildning 1 Praktik ger vi dig verktyg och trygghet i ledarskapet att arbeta med barn, främst, i åldern 6 till 12 år. Men även coacher, 12-21 år, som har hand om ungdomsgrupper har utbildning denna dag. För dem handlar dagen i första hand om spelpassen på bana.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till föräldrar och ungdomar på klubben men även andra som tidigare gått Golfens Ledarutbildning 1.

Innehåll

GL1 Praktik - den praktiska delen är på ca sex timmar och ger ledaren en genomgång i Golfäventyret och hur du som ledare praktiskt gör på träningen. Vårt mål är att den som går utbildningen skall kunna hålla i en träning dagen efter, i linje med materialet. Då innehållet är praktiskt är det precis det som tränaren i grunden är utbildad för. Vi har valt att kalla denna utbildning GL1 Praktik.

Nu kan du anmäla dig!

När: 21 april kl. 9.00-15.00. Vi samlas i klubbhuset. Vi kommer vara ute, så kläder efter väder.

Plats: Viksjö GK
Utbildare: Philip Robinson PGA pro Viksjö GK

Gör din anmälan