Greenfeesamarbete

För att uppmuntra till spel på andra banor i Stockholmsområdet har överenskommelse träffats med Arninge GK, Bro-Bålsta GK, Mälarö GK Skytteholm, Salems GK, Sollentuna GK, Troxhammar GK, Wäsby GK, Åkersberga GK och Österåkers GK.

Respektive klubbs medlemmar äger rätt att i mån av plats spela på varandras banor mot reducerad greenfee under tiden 1 maj-31 oktober 2018.

  • Reducerad greenfee gäller endast för klubbarnas fullvärdiga medlemmar eller vardagsmedlemmar med spelrätt på resp. klubbs 18-hålsbana.
  • Spelare måste ha hcp -36 eller lägre.
  • Bokning sker på samma sätt som övriga greenfeegäster.
  • Greenfeen gäller för 18 hål.

Följande greenfee och tider gäller för spel på resp. bana:

Arninge GK

Spel helgfri vardag. 350 kr för senior och 100 kr för junior.
Hemsida: Arninge GK

Bro-Bålsta GK

Spel helgfri måndag-torsdag. 350 kr för senior och 175 kr för junior.
Hemsida: Bro-Bålsta GK

Mälarö GK Skytteholm

Spel helgfri vardag. 350 kr för senior och 100 kr för junior.
Hemsida: Mälarö GK Skytteholm

Salems GK

Spel helgfri vardag. 350 kr för senior och 100 kr för junior.
Hemsida: Salems GK

Sollentuna GK

Spel helgfri måndag-torsdag. 350 kr för senior och 150 kr för junior.
Hemsida: Sollentuna GK

Troxhammar GK

Spel alla dagar. Reducerad greenfee på helger gäller endast för klubbarnas fullvärdiga medlemmar med spelrätt på resp. klubbs 18-hålsbana.

350 kr vardag/450 kr helgdag för senior
100 kr vardag/200 kr helgdag för junior
Hemsida: Troxhammar GK

Wäsby GK

Spel alla dagar. Reducerad greenfee på helger gäller endast för klubbarnas fullvärdiga medlemmar med spelrätt på resp. klubbs 18-hålsbana.

350 kr vardag/450 kr helgdag för senior
100 kr vardag/200 kr helgdag för junior
Hemsida: Wäsby GK

Åkersberga GK

Spel helgfri vardag. 350 kr för senior och 100 kr för junior.
Hemsida: Åkersberga GK

Österåkers GK

Spel helgfri vardag. 350 kr för senior och 100 kr för junior.
Hemsida: Österåkers GK