Veteransektionen

Ledamöter

Börje S Lundquist, ordförande
Björn Berntzon
Lars Engström, sekreterare, seriespelsansvarig
Per-Erik Haglund
Margaretha Haglund
Jan Hjertén
Sylva Pålson
Bill Bergvall
Christer Eriksson

Ansvarsområde

  • Tävlingsverksamhet för herrar och blandat herrar/damer som tillhör ålderskategorin 60+

Övergripande uppgifter

  • Lämna förslag till Idrottskommittén (IK) över kommande års 60+tävlingar och utlagda i en tävlingskalender över året 
  • Bedriva en sådan verksamhet och anordna tävlingar som är så trevliga och omväxlande att det stimulerar till deltagande
  • Sträva efter att ha ett inom gruppen socialt nätverk, där alla kan känna sig välkomna
  • Bedriva verksamheten så att samarbetet med övriga kommittéer (även de utanför IK) och sektioner sker på bästa möjliga sätt
  • Se till att gruppen får information om aktiviteter för 60+ löpande under året via bl.a. hemsidan