Tävlingssektionen

Ledamöter:

Kjell-Owe Wettring, ordförande, ekonomiansvarig
Peder Ribbing, vice ordförande, tävlingsledaransvarig
Roland Johansson, tävlingsledare
Jan Westman, tävlingsledare

Ansvarsområde

• Planera och genomföra uppskattade tävlingar

Övergripande uppgifter

• Vid planering och genomförande av tävlingar ska den av styrelsen fastställda tävlingspolicyn följas.

• Tävlingssektionen ska tillsammans med klubbens administrativa personal, planera och genomföra tävlingar, som inte är kategoritävlingar och som inte genomförs av klubbchefen på uppdrag av styrelse eller restaurangen.

• Helgtävlingar ska huvudsakligen vara öppna för alla medlemmar och vissa ska också vara öppna för gäster.

• Tävlingarna ska vara av varierande och omväxlande slag för att locka till stort deltagande.

• Sektionen bevakar att resurser långsiktigt finns för tävlingsledning.

• Via idrottskommittén föreslå styrelsen ett tävlingsprogram för i huvudsak helger.

• Följa och vid behov meddela riktlinjer för genomförande, av sådan tävlingsverksamhet vid klubben, som faller under sektionernas egna arrangemang.

• Utforma och vidmakthålla statuter och bestämmelser för helgtävlingar och svara för bemanningsplanering avseende TL under tävlingsåret.

• Verka för snabbt och säkert spel hos klubbens medlemmar och gäster.