Aktuell ställning i Ligan

För att kunna tillgodoräkna sig resultat i Kavajen och Ligan måste man inneha ETH (exakt tävlingshandicap)

  Onsdag den 4 okt finns inte med i denna tabell men kommer att räknas med i slutresultatet.