Miljögruppen

Ledamöter:
Karin Schmidt, ordförande
Mårten Wallberg, vice ordförande
Karl Häggblom, sekreterare
Anders Lindberg, ledamot
Monica Lambertsson, ledamot
Urban Nilsson, adjungerad banchef
Göran Näslund, adjungerad klubbchef

Övergripande uppgifter

Miljögruppen bevakar klubbens hållbarhetsarbete. Vi samlar in och sammanställer uppgifter till miljöcertifieringen enligt GEO. Det handlar både om banans, markens och fastigheternas skötsel, liksom rutiner i restaurang, shop och på kansliet. Uppgifterna uppdateras löpande då certifikatet kräver genomgång inför re-certifiering vart tredje år. Dokumentationen från detta arbete är ett värdefullt underlag för klubbens beslutsfattare.

Miljögruppen är också med och bevakar det som händer kring anläggningen, som exempelvis byggnationen av Växthusvägen, tillsammans med bankommittén, för att minimera negativa konsekvenser för klubben.  

Miljögruppen ansvarar för rengöring och byte av fågelholkar liksom utfodring av fåglar i ”fågelrestaurangen” med fröer och talgbollar i träden under vintermånaderna.