Följ med och få en spännande presentation av klubbens nya Banutvecklingsplan ute på 18-hålsbanan måndagen den 28 maj. Klubbens banchef Urban Nilsson tillsammans med ledamöter i Bankommittén visar och berättar om några av de mest intressanta förslagen till utveckling som banarkitekt Johan Benestam tagit fram.