Klubbkommittén

Ledamöter:
Lars Erlandsson, ordförande
Helena Aronsson, ledamot
Gert Delvert, ledamot
Hans Bjurgren, ledamot
Göran Näslund, adjungerad, klubbchef

Ansvarsområde

• Ta fram förslag till aktiviteter som ska stärka trivseln och klubbandan inom klubben

• Introducera nya medlemmar i klubbens verksamhet

 

 

Övergripande uppgifter

• Ta fram förslag till aktiviteter som hälsar nya medlemmar välkommen till föreningen

• Föreslå aktiviteter som vänder sig till alla klubbens medlemmar

• Ha medlemmar från olika ålders- och intressegrupper inom klubben, gärna någon ny medlem. Ha löpande rotation i kommittén

• Enkät till nya medlemmar om deras förväntningar på klubben, dess verksamhet och medlemskapet. Genomförs årligen för att se om det finns några trender och förändringar.

• Enkät till nya medlemmar 2016 ”Hur har året varit?”

• Ta reda på orsaken till att medlemmar slutar i ViGK; enkät

• Information om klubben till nya medlemmar

• Klubbkvällar för alla medlemmar.