Klubbkommittén

Ledamöter:
Lars Erlandsson, ordförande
Helena Aronsson, ledamot
Gert Delvert, ledamot
Hans Bjurgren, ledamot
Göran Näslund, adjungerad, klubbchef

Ansvarsområde

  • Ta fram förslag till aktiviteter som ska stärka trivseln och klubbandan inom klubben
  • Introducera nya medlemmar i klubbens verksamhet

 

Övergripande uppgifter

  • Ta fram förslag till aktiviteter som hälsar nya medlemmar välkommen till föreningen
  • Föreslå aktiviteter som vänder sig till alla klubbens medlemmar
  • Ha medlemmar från olika ålders- och intressegrupper inom klubben, gärna någon ny medlem. Ha löpande rotation i kommitténEnkät till nya medlemmar om deras förväntningar på klubben, dess verksamhet och medlemskapet. Genomförs årligen för att se om det finns några trender och förändringar.
  • Enkät till nya medlemmar 2016 ”Hur har året varit?”
  • Ta reda på orsaken till att medlemmar slutar i ViGK; enkät
  • Information om klubben till nya medlemmar
  • Klubbkvällar för alla medlemmar.