Idrottskommittén

Ledamöter:
Jan Eriksson, ordförande
Kjell-Owe Wettring, ledamot, ordförande Tävlingssektionen
Marie-Louise Di Schiena, ledamot, ordförande Damsektionen
Lars Erlandsson, ledamot, ordförande Onsdagsligan
Lotta Manntz, ledamot, ordförande Juniorsektionen
Börje S Lundquist, ledamot, ordförande 55+sektionen
Peter Johansson, ledamot, ordförande Elitsektionen
Per Johansson, ledamot, idrottsansvarig och tränare
Sten Haglund, ledamot, ansvarig hcp-frågor och regler
Göran Näslund, adjungerad, klubbchef

Ansvarsområden

Idrottskommittén ska årligen föreslå ett tävlingsprogram för styrelsens godkännande. Detta tävlingsprogram ska vara samordnat med alla sektioner och ha diskuterats i Idrottskommittén med vikt på nytänk för att få fler medlemmar att bli aktiva i tävlingsverksamheten. Kategorisektionerna anordnar tävlingar för sina respektive medlemmar medan Tävlingssektionen anordnar tävlingar som är öppna för alla medlemmar. Förutom detta kan vissa tävlingar anordnas direkt av styrelsen eller restaurangen, i båda fallen via klubbchefen. Tävlingar kan vara öppna för gäster från andra klubbar.

Övergripande uppgifter

• Tävlingsprogram

• Serielagsspel där tillhörighet till sektion saknas

• Gällande tävlingsbestämmelser

• Regler och lokala regler

• Handicap

• Banornas indexering och banmarkeringar

• Tävlingsledarutveckling och -utbildning samt säkerställa domarkompetens inom klubben

• Idrottsutveckling

• Representera Viksjö GK vid sammanträden med tävlingssamordnare i SGDF och andra klubbar

• Rapportering till och från styrelsen inklusive frågor och förslag från sektionerna 

Idrottskommittén delegerar ansvar för följande till sektionerna:

• Presentera förslag till tävlingar inom respektive sektion/kategori

• Genomförande av egna tävlingar i tävlingsprogrammet

• Genomförande av andra aktiviteter än tävlingar